Türkiye'nin Girişimcilik Ekosistemi Açıldı!

Ar-Ge ve İnovasyon tabanlı girişimlerin katma değere dönüştüğü ADÜ Teknokent, girişimcilere hizmet vermeye başladı!

+2017 Girişim Hızlandırma Programı

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başta Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve Aydın’lı girişimciler olmak üzere Ege bölgesindeki, yeni katma değeri yüksek iş fikirlerinin desteklenmesidir. Bu destek mekanizmayı da ön kuluçka ve girişim hızlandırma programı ile sağlamaktayız. ****Bu programa sadece Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri başvuru yapabilir.****

ADÜ-Teknoloji Transfer Ofisi

Proje, inovasyon, patent ve birçok alanda hizmet veren Teknoloji Transfer Ofisimiz hizmetinde!

Proje Destek Birimi

Proje kültürünün Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve bölge firmalarında geliştirilmesi ve olgunlaştırılması sonucunda bölgemizin ulusal ve uluslararası hibelerden daha fazla yararlandırılmasını sağlamaktır.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin finansal gücünün birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik katkı sağlamak. Akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü kurarak profesyonel iş birliği oluşturmak.

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyen ve öğrencilere ait buluş/fikirlerin; yine ticarileşme potansiyeli yüksek 3. Şahıslara ait fikirlerin, FSMH kapsamında koruma altına alınması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunarak, ticarileşmesine katkı sağlamaktır.

Girişimcilik ve Ticarileştirme Birimi

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başta Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve Aydın’lı girişimciler olmak üzere Ege bölgesindeki, yeni katma değeri yüksek iş fikirlerinin desteklenmesidir. Bu destek mekanizmayı da ön kuluçka ve girişim hızlandırma programı ile sağlamaktır

Teknokent Firmalarımız

ADÜ Teknokent, bünyesinde bulunan girişimci firmalara proje, patent ve yatırım alanlarında destek sunar!

HABERLER

Girişimcilik ekosisteminden habersiz kalmayın!

23270123_1580790001967631_4705270550380377811_o

Akademik Açılış Töreni

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Sayın Faruk ÖZLÜ'nün teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz 2017-2018 Akademik Yılı Açılış T